radio direct
HKCinema Radio
Channel
Artist
Album
Title
Year
Duration
Earlier
avatar frame
Hello! Do we know you? :)
Log in or register Log in or registration

Hun Shi Xiao Mo Tou 混世小魔头TV series

China
Chinese title (trad.):
混世小魔頭
Chinese title (simpl.):
混世小魔头
Russian title:
Дьяволенок
Release year:
2018
Country:
China
Number of episodes:
35
Episode running time:
25 minutes
Genre:
mystery, comedy
Language:
mandarin
China release date:
Type:
TV series

Ratings

Your rating
rating 0  

Movie crew

director:
presenter:
producer:
script:
script supervisor:
planning:
composer:
cinematographer:
art director:
costume designer:
Qu Xin
Qu Xin
4 m.
Qu Xin
makeup:
lighting:
editor:
sound recordist:
Gu Ke
Gu Ke
1 m.
Gu Ke
props:
action director:

Actors

Aaron Sun Shu-Bo
China 18 m. Photos
Aaron Sun Shu-Bo
Aged 24 years
Yang Xiao-Lang
Gao Deng
China 12 m. Photos
Gao Deng
Aged 31 year
Lei Zhen-Ting
Ren Bin
China 17 m. Photos
Ren Bin
Aged 28 years
Xie You-Long
Krystal Zhang Xin-Yue
China 11 m. Photos
Krystal Zhang Xin-Yue
Aged 21 year
Xiao Fan
Lu Ben-Juan
China 6 m. Photos
Lu Ben-Juan
Aged 23 years
Lou Wu-Shuang
Wang Zhi-Gang
China 96 m. Photos
Wang Zhi-Gang
Aged 56 years
Duan Sheng
Wang Dong
China 86 m. Photos
Wang Dong
Aged 39 years
Wei Hong-Ming
Xi En
1 m.
Xi En
Wei Shan-Shan
Anita Smirnova
Estonia 20 m. Photos
Anita Smirnova
Aged 25 years
Ai Lai
Simon Sun De-Yuan
China 34 m. Photos
Simon Sun De-Yuan
Liu Guo
Xia Shao-Hang
China 14 m. Photos
Xia Shao-Hang
Yang Lie
Liu Zi-Wei
China 9 m.
Liu Zi-Wei
Xiu Yi
Dmitriy Shcherbynskyi
Ukraine 34 m. Photos
Dmitriy Shcherbynskyi
Aged 31 year
Jason
Yu Rong-Bin
5 m.
Yu Rong-Bin
Yue Qun
Amino Yi Yun-He
China 37 m. Photos
Amino Yi Yun-He
Aged 30 years
Wang Chu-Er
Jiang Zhen
China 10 m.
Jiang Zhen
Grandmother
Sun Meng
3 m.
Sun Meng
Detective Zhang
Zhou San-You
China 12 m. Photos
Zhou San-You
Huang Ming
Han Jian-She
9 m.
Han Jian-She
Big elder
Sun Wei-Min
China 18 m.
Sun Wei-Min
Second elder
Bai Xiao-Chao
China 17 m. Photos
Bai Xiao-Chao
Fat girl
Xiu Yi
2 m.
Xiu Yi
Niu Da
Wan Peng
5 m.
Wan Peng
Lao Wang
Up Wang Run-Ze
China 17 m. Photos
Up Wang Run-Ze
Aged 24 years
Storekeeper
Yin Hai-Long
China 16 m. Photos
Yin Hai-Long
Wang Da-Li
Wu Guo-Qiang
7 m.
Wu Guo-Qiang
Bodyguard
Shao Zhi-Kang
14 m.
Shao Zhi-Kang
Fa Ke
Guan Jia-Hui
14 m.
Guan Jia-Hui
Hua Dong
Men San
China 21 m.
Men San
Cheating uncle
Wang Jie
20 m.
Wang Jie
Young student
Peng Jing-Fan
1 m.
Peng Jing-Fan
Wei family nanny
Wang Xu
China 10 m.
Wang Xu
Administrator
Wu Yi-Fei
1 m.
Wu Yi-Fei
Nurse
Cui Di
China 7 m.
Cui Di
Police captain
Wang Zi-Ming
3 m.
Wang Zi-Ming
Policeman
Wang Jia-Wei
1 m.
Wang Jia-Wei
Policeman
Feng Ya-Ming
1 m.
Feng Ya-Ming
Policeman
Zhang Zi-Jian
1 m.
Zhang Zi-Jian
Guard
Kou Peng-Hao
1 m.
Kou Peng-Hao
Guard
Meng Ling-Dong
3 m.
Meng Ling-Dong
Gang member
Shi Dong-Wang
2 m.
Shi Dong-Wang
Gang member
Qin Bin
2 m.
Qin Bin
Niu Da's brother
Wu Zhang-Dong
1 m.
Wu Zhang-Dong
Niu Da's brother
Wang Rui-Lin
1 m.
Wang Rui-Lin
Niu Da's brother
Zhao Bao-Kun
1 m.
Zhao Bao-Kun
Niu Da's brother
Zhang Ze-Jin
1 m.
Zhang Ze-Jin
Reporter
Duan Cui-Xiao
5 m.
Duan Cui-Xiao
Reporter
Qin Jia-Ying
1 m.
Qin Jia-Ying
Young girl
Wang Jia-Lin
3 m.
Wang Jia-Lin
Young girl
Chen Xue-Jiao
2 m.
Chen Xue-Jiao
Young girl
Zhan Qian
1 m.
Zhan Qian
Young girl
Fu Li-Xun
1 m.
Fu Li-Xun
Young Duan Sheng
Yang Hui
2 m.
Yang Hui
Young Wei Hong-Ming
Lu Jun
4 m.
Lu Jun
Fat chef
Chen Fei-Yu
2 m.
Chen Fei-Yu
Lao Bao

Ratings

Your rating
rating 0  

Actors

Aaron Sun Shu-Bo
China 18 m. Photos
Aaron Sun Shu-Bo
Aged 24 years
Yang Xiao-Lang
Gao Deng
China 12 m. Photos
Gao Deng
Aged 31 year
Lei Zhen-Ting
Ren Bin
China 17 m. Photos
Ren Bin
Aged 28 years
Xie You-Long
Krystal Zhang Xin-Yue
China 11 m. Photos
Krystal Zhang Xin-Yue
Aged 21 year
Xiao Fan
Lu Ben-Juan
China 6 m. Photos
Lu Ben-Juan
Aged 23 years
Lou Wu-Shuang
Wang Zhi-Gang
China 96 m. Photos
Wang Zhi-Gang
Aged 56 years
Duan Sheng
Wang Dong
China 86 m. Photos
Wang Dong
Aged 39 years
Wei Hong-Ming
Xi En
1 m.
Xi En
Wei Shan-Shan
Anita Smirnova
Estonia 20 m. Photos
Anita Smirnova
Aged 25 years
Ai Lai
Simon Sun De-Yuan
China 34 m. Photos
Simon Sun De-Yuan
Liu Guo
Xia Shao-Hang
China 14 m. Photos
Xia Shao-Hang
Yang Lie
Liu Zi-Wei
China 9 m.
Liu Zi-Wei
Xiu Yi
Show all actors (43 more)
Aaron Sun Shu-Bo
China 18 m. Photos
Aaron Sun Shu-Bo
Aged 24 years
Yang Xiao-Lang
Gao Deng
China 12 m. Photos
Gao Deng
Aged 31 year
Lei Zhen-Ting
Ren Bin
China 17 m. Photos
Ren Bin
Aged 28 years
Xie You-Long
Krystal Zhang Xin-Yue
China 11 m. Photos
Krystal Zhang Xin-Yue
Aged 21 year
Xiao Fan
Lu Ben-Juan
China 6 m. Photos
Lu Ben-Juan
Aged 23 years
Lou Wu-Shuang
Wang Zhi-Gang
China 96 m. Photos
Wang Zhi-Gang
Aged 56 years
Duan Sheng
Wang Dong
China 86 m. Photos
Wang Dong
Aged 39 years
Wei Hong-Ming
Xi En
1 m.
Xi En
Wei Shan-Shan
Show all actors (47 more)
Aaron Sun Shu-Bo
China 18 m. Photos
Aaron Sun Shu-Bo
Aged 24 years
Yang Xiao-Lang
Gao Deng
China 12 m. Photos
Gao Deng
Aged 31 year
Lei Zhen-Ting
Ren Bin
China 17 m. Photos
Ren Bin
Aged 28 years
Xie You-Long
Krystal Zhang Xin-Yue
China 11 m. Photos
Krystal Zhang Xin-Yue
Aged 21 year
Xiao Fan
Lu Ben-Juan
China 6 m. Photos
Lu Ben-Juan
Aged 23 years
Lou Wu-Shuang
Wang Zhi-Gang
China 96 m. Photos
Wang Zhi-Gang
Aged 56 years
Duan Sheng
Wang Dong
China 86 m. Photos
Wang Dong
Aged 39 years
Wei Hong-Ming
Show all actors (48 more)

Random photos

Comments

Log in or register to leave a comment
Edit your comment


Add trailer
Link description
Link address


Recommend movies similar to "Hun Shi Xiao Mo Tou"

Recommendations

* Don’t rate the movie, rate how similar it is to chosen one

WarningConfirmation needed!Warning


Category
! ? scrollToTop scrollToBottom
Authorization