radio direct
HKCinema Radio
Channel
Artist
Album
Title
Year
Duration
Earlier
avatar frame
Hello! Do we know you? :)
Log in or register Log in or registration

Jiu Zhou Yu Luan Xiang Si Jie 九州羽乱·相思劫Web

China
Chinese title (trad.):
九州羽亂·相思劫
Chinese title (simpl.):
九州羽乱·相思劫
Russian title:
Перо девяти островов
Release year:
2021
Country:
China
Running time:
89 minutes
Genre:
romance, historical
Language:
mandarin
China release date:
Type:
Web movie

Ratings

Your rating
rating 0  

Movie crew

Actors

Song Fang-Yuan
China 6 m. Photos
Song Fang-Yuan
Aged 24 years
Chu Qi
Cao Jun-Xiang
China 10 m. Photos
Cao Jun-Xiang
Aged 21 year
Feng Liang-Qian
Zhou Yi-Tao
China 6 m. Photos
Zhou Yi-Tao
Aged 26 years
Qing Ming
He Zhi-Zhou
China 9 m. Photos
He Zhi-Zhou
Aged 25 years
Feng Qian-Xiu
Tong Tong
China 7 m.
Tong Tong
Man Yue
Xu Xin-Tao
4 m.
Xu Xin-Tao
Fang Ling
Zhang Ai-Yue
China 11 m. Photos
Zhang Ai-Yue
Aged 48 years
Old madam
Hu Bei-Qian
1 m.
Hu Bei-Qian
Chu Qi as child
Ma Xi-Yao
3 m.
Ma Xi-Yao
Qing Ming as teen
Qian Hui-Zhong
2 m.
Qian Hui-Zhong
Old maid A
Zhao Lu
China 7 m.
Zhao Lu
Old maid B
Fan Jie
3 m.
Fan Jie
Maid A
Zhao Tian-Yi
3 m.
Zhao Tian-Yi
Maid B
Long Ying-Yun
4 m.
Long Ying-Yun
Storyteller
Li Shuai
China 20 m.
Li Shuai
Old scribe
Wang An-Qi
3 m.
Wang An-Qi
Female protocol officer
Zhong Hua
4 m.
Zhong Hua
Male protocol officer
Wang Qing-An
8 m.
Wang Qing-An
Old man
Liu Si-Hao
2 m.
Liu Si-Hao
Yin Zan
Qu Shao-Wei
3 m.
Qu Shao-Wei
Tong Zan
Li Peng-Fei
5 m.
Li Peng-Fei
Master of ceremonies
Qiao Qiao
1 m.
Qiao Qiao
Young girl
Kou Zhi-Liang
1 m.
Kou Zhi-Liang
Old man
Yan Yong-Sheng
4 m.
Yan Yong-Sheng
Passenger

Ratings

Your rating
rating 0  

Actors

Song Fang-Yuan
China 6 m. Photos
Song Fang-Yuan
Aged 24 years
Chu Qi
Cao Jun-Xiang
China 10 m. Photos
Cao Jun-Xiang
Aged 21 year
Feng Liang-Qian
Zhou Yi-Tao
China 6 m. Photos
Zhou Yi-Tao
Aged 26 years
Qing Ming
He Zhi-Zhou
China 9 m. Photos
He Zhi-Zhou
Aged 25 years
Feng Qian-Xiu
Tong Tong
China 7 m.
Tong Tong
Man Yue
Xu Xin-Tao
4 m.
Xu Xin-Tao
Fang Ling
Zhang Ai-Yue
China 11 m. Photos
Zhang Ai-Yue
Aged 48 years
Old madam
Hu Bei-Qian
1 m.
Hu Bei-Qian
Chu Qi as child
Ma Xi-Yao
3 m.
Ma Xi-Yao
Qing Ming as teen
Qian Hui-Zhong
2 m.
Qian Hui-Zhong
Old maid A
Zhao Lu
China 7 m.
Zhao Lu
Old maid B
Fan Jie
3 m.
Fan Jie
Maid A
Show all actors (12 more)
Song Fang-Yuan
China 6 m. Photos
Song Fang-Yuan
Aged 24 years
Chu Qi
Cao Jun-Xiang
China 10 m. Photos
Cao Jun-Xiang
Aged 21 year
Feng Liang-Qian
Zhou Yi-Tao
China 6 m. Photos
Zhou Yi-Tao
Aged 26 years
Qing Ming
He Zhi-Zhou
China 9 m. Photos
He Zhi-Zhou
Aged 25 years
Feng Qian-Xiu
Tong Tong
China 7 m.
Tong Tong
Man Yue
Xu Xin-Tao
4 m.
Xu Xin-Tao
Fang Ling
Zhang Ai-Yue
China 11 m. Photos
Zhang Ai-Yue
Aged 48 years
Old madam
Hu Bei-Qian
1 m.
Hu Bei-Qian
Chu Qi as child
Show all actors (16 more)
Song Fang-Yuan
China 6 m. Photos
Song Fang-Yuan
Aged 24 years
Chu Qi
Cao Jun-Xiang
China 10 m. Photos
Cao Jun-Xiang
Aged 21 year
Feng Liang-Qian
Zhou Yi-Tao
China 6 m. Photos
Zhou Yi-Tao
Aged 26 years
Qing Ming
He Zhi-Zhou
China 9 m. Photos
He Zhi-Zhou
Aged 25 years
Feng Qian-Xiu
Tong Tong
China 7 m.
Tong Tong
Man Yue
Xu Xin-Tao
4 m.
Xu Xin-Tao
Fang Ling
Zhang Ai-Yue
China 11 m. Photos
Zhang Ai-Yue
Aged 48 years
Old madam
Show all actors (17 more)

Comments

Log in or register to leave a comment
Edit your comment


Add trailer
Link description
Link address


Recommend movies similar to "Jiu Zhou Yu Luan Xiang Si Jie"

Recommendations

* Don’t rate the movie, rate how similar it is to chosen one

WarningConfirmation needed!Warning


Category
! ? scrollToTop scrollToBottom
Authorization