radio direct
HKCinema Radio
Channel
Artist
Album
Title
Year
Duration
Earlier
avatar frame
Hello! Do we know you? :)
Log in or register Log in or registration

Chu Jian Shui Jing Hu 初见水晶湖TV series

China
Chinese title (trad.):
初見水晶湖
Chinese title (simpl.):
初见水晶湖
Russian title:
Первое свидание на хрустальном озере
Release year:
2012
Country:
China
Number of episodes:
32
Genre:
drama, romance
Language:
mandarin
China release date:
Type:
TV series

Ratings

Your rating
rating 0  

Movie crew

Actors

Xu Ke
China 24 m. Photos
Xu Ke
Aged 21 year
Shao Jia-Ming
Lv Jun-Yi
1 m.
Lv Jun-Yi
Ling Xiao-Lu
Huang Shi-Chao
China 20 m. Photos
Huang Shi-Chao
Aged 18 years
Ye Yun-Tian
Gao Yin
China 5 m. Photos
Gao Yin
Jin Tong-Tong
Huang Xiang-Ping
3 m.
Huang Xiang-Ping
Gao Qi-Tai
Wang Zi-Xin
2 m.
Wang Zi-Xin
Cai Qi-Zhen
Liu Mu-Yan
1 m.
Liu Mu-Yan
Yang Xiao-Ba
Chen Xin-Ru
China 13 m. Photos
Chen Xin-Ru
Tian Yuan
Wang Dong-Jun
China 13 m. Photos
Wang Dong-Jun
Ye Xian-Cheng
Dou Xiang
3 m.
Dou Xiang
Shao Ci-Yun
Qiu Jin-Cai
3 m.
Qiu Jin-Cai
Jin Wan-Fu
Shen Bao-Ling
1 m.
Shen Bao-Ling
Miao Miao
You Guo-Dong
2 m.
You Guo-Dong
Professor Cai
Jie Han-Yu
1 m.
Jie Han-Yu
Xiao Jie
Hong Fen-Qiang
3 m.
Hong Fen-Qiang
Housekeeper
You Jia-Ying
1 m.
You Jia-Ying
Xiao You
Zhang Chao
3 m. Photos
Zhang Chao
Kevin
Ma Rui-Juan
1 m.
Ma Rui-Juan
Xiao Fang
Peng Shi-Zhang
2 m.
Peng Shi-Zhang
Lawyer Peng
Lin Xiu-Mei
1 m.
Lin Xiu-Mei
Schoolchild
Du Tai-An
1 m.
Du Tai-An
Major
Chen Li-Yue
1 m.
Chen Li-Yue
Sister Ying
Shao Qi
1 m.
Shao Qi
Ye Yun-Tian as child

Ratings

Your rating
rating 0  

Actors

Xu Ke
China 24 m. Photos
Xu Ke
Aged 21 year
Shao Jia-Ming
Lv Jun-Yi
1 m.
Lv Jun-Yi
Ling Xiao-Lu
Huang Shi-Chao
China 20 m. Photos
Huang Shi-Chao
Aged 18 years
Ye Yun-Tian
Gao Yin
China 5 m. Photos
Gao Yin
Jin Tong-Tong
Huang Xiang-Ping
3 m.
Huang Xiang-Ping
Gao Qi-Tai
Wang Zi-Xin
2 m.
Wang Zi-Xin
Cai Qi-Zhen
Liu Mu-Yan
1 m.
Liu Mu-Yan
Yang Xiao-Ba
Chen Xin-Ru
China 13 m. Photos
Chen Xin-Ru
Tian Yuan
Wang Dong-Jun
China 13 m. Photos
Wang Dong-Jun
Ye Xian-Cheng
Dou Xiang
3 m.
Dou Xiang
Shao Ci-Yun
Qiu Jin-Cai
3 m.
Qiu Jin-Cai
Jin Wan-Fu
Shen Bao-Ling
1 m.
Shen Bao-Ling
Miao Miao
Show all actors (11 more)
Xu Ke
China 24 m. Photos
Xu Ke
Aged 21 year
Shao Jia-Ming
Lv Jun-Yi
1 m.
Lv Jun-Yi
Ling Xiao-Lu
Huang Shi-Chao
China 20 m. Photos
Huang Shi-Chao
Aged 18 years
Ye Yun-Tian
Gao Yin
China 5 m. Photos
Gao Yin
Jin Tong-Tong
Huang Xiang-Ping
3 m.
Huang Xiang-Ping
Gao Qi-Tai
Wang Zi-Xin
2 m.
Wang Zi-Xin
Cai Qi-Zhen
Liu Mu-Yan
1 m.
Liu Mu-Yan
Yang Xiao-Ba
Chen Xin-Ru
China 13 m. Photos
Chen Xin-Ru
Tian Yuan
Show all actors (15 more)
Xu Ke
China 24 m. Photos
Xu Ke
Aged 21 year
Shao Jia-Ming
Lv Jun-Yi
1 m.
Lv Jun-Yi
Ling Xiao-Lu
Huang Shi-Chao
China 20 m. Photos
Huang Shi-Chao
Aged 18 years
Ye Yun-Tian
Gao Yin
China 5 m. Photos
Gao Yin
Jin Tong-Tong
Huang Xiang-Ping
3 m.
Huang Xiang-Ping
Gao Qi-Tai
Wang Zi-Xin
2 m.
Wang Zi-Xin
Cai Qi-Zhen
Liu Mu-Yan
1 m.
Liu Mu-Yan
Yang Xiao-Ba
Show all actors (16 more)

Comments

Log in or register to leave a comment
Edit your comment


Add trailer
Link description
Link address


Recommend movies similar to "Chu Jian Shui Jing Hu"

Recommendations

* Don’t rate the movie, rate how similar it is to chosen one

Warning



Confirmation needed!



Warning


Category




! ? scrollToTop scrollToBottom
Authorization