radio direct
HKCinema Radio
Playing speaker
Earlier
avatar frame
Hello! Do we know you? :)
Log in or register Log in or registration

Shi Du Jiu Shu 十賭九叔 Web

China
Chinese title (trad.):
十賭九叔
Chinese title (simpl.):
十赌九叔
Russian title:
Десять игр девятого дяди
Release year:
2018
Country:
China
Running time:
76 minutes
Genre:
drama, comedy, fantasy
Language:
mandarin
China release date:
Type:
Web movie

Ratings

Your rating
rating 0  
Have you seen this movie?
poster
Yes
No
Great!
How would you rate this movie?
rating 0
Save
loading...

Movie crew

director:
presenter:
producer:
script:
script supervisor:
cinematographer:
art director:
costume designer:
Liu Ke
Liu Ke
3 m.
Liu Ke
makeup:
lighting:
editor:
sound recordist:

Actors

Ma Jian-Xun
China 10 m.
Ma Jian-Xun
Aged 27 years
Qiu Jian
Qiao Yong-Yan
1 m.
Qiao Yong-Yan
Liu Fei-Xu
Xie Min-Qiang
1 m.
Xie Min-Qiang
Mao Wu-Yu
Chang Sheng
2 m.
Chang Sheng
Brother Wei
Zhang Qian
China 13 m.
Zhang Qian
Sister Shan
Han Bo
9 m.
Han Bo
Lao Du
Liu Xin-Yi
15 m.
Liu Xin-Yi
Qiu Cun-Jin
Zhao Xiang-Yu
3 m. Photos
Zhao Xiang-Yu
Qiu Ye
Meng Fan-Xin
1 m.
Meng Fan-Xin
Fat zombie
Zhang Yun-Fei
4 m.
Zhang Yun-Fei
Thin zombie
Zhang Ao
7 m.
Zhang Ao
Prostitute

Ratings

Your rating
rating 0  
Have you seen this movie?
poster
Yes
No
Great!
How would you rate this movie?
rating 0
Save
loading...

Actors

Ma Jian-Xun
China 10 m.
Ma Jian-Xun
Aged 27 years
Qiu Jian
Qiao Yong-Yan
1 m.
Qiao Yong-Yan
Liu Fei-Xu
Xie Min-Qiang
1 m.
Xie Min-Qiang
Mao Wu-Yu
Chang Sheng
2 m.
Chang Sheng
Brother Wei
Zhang Qian
China 13 m.
Zhang Qian
Sister Shan
Han Bo
9 m.
Han Bo
Lao Du
Liu Xin-Yi
15 m.
Liu Xin-Yi
Qiu Cun-Jin
Zhao Xiang-Yu
3 m. Photos
Zhao Xiang-Yu
Qiu Ye
Meng Fan-Xin
1 m.
Meng Fan-Xin
Fat zombie
Zhang Yun-Fei
4 m.
Zhang Yun-Fei
Thin zombie
Zhang Ao
7 m.
Zhang Ao
Prostitute
Ma Jian-Xun
China 10 m.
Ma Jian-Xun
Aged 27 years
Qiu Jian
Qiao Yong-Yan
1 m.
Qiao Yong-Yan
Liu Fei-Xu
Xie Min-Qiang
1 m.
Xie Min-Qiang
Mao Wu-Yu
Chang Sheng
2 m.
Chang Sheng
Brother Wei
Zhang Qian
China 13 m.
Zhang Qian
Sister Shan
Han Bo
9 m.
Han Bo
Lao Du
Liu Xin-Yi
15 m.
Liu Xin-Yi
Qiu Cun-Jin
Zhao Xiang-Yu
3 m. Photos
Zhao Xiang-Yu
Qiu Ye
Show all actors (3 more)
Ma Jian-Xun
China 10 m.
Ma Jian-Xun
Aged 27 years
Qiu Jian
Qiao Yong-Yan
1 m.
Qiao Yong-Yan
Liu Fei-Xu
Xie Min-Qiang
1 m.
Xie Min-Qiang
Mao Wu-Yu
Chang Sheng
2 m.
Chang Sheng
Brother Wei
Zhang Qian
China 13 m.
Zhang Qian
Sister Shan
Han Bo
9 m.
Han Bo
Lao Du
Liu Xin-Yi
15 m.
Liu Xin-Yi
Qiu Cun-Jin
Show all actors (4 more)

Comments

Log in or register to leave a comment
Edit your comment


Add trailer
Link description
Link address


Recommend movies similar to "Shi Du Jiu Shu"

Recommendations

* Don’t rate the movie, rate how similar it is to chosen one

WarningConfirmation needed!Warning


Category
! ? scrollToTop scrollToBottom
Authorization