radio direct
HKCinema Radio
Playing speaker
Earlier
avatar frame
Hello! Do we know you? :)
Log in or register Log in or registration

Qing Xian Nan Bei Fang 情陷南北方 Web

China
Chinese title (trad.):
情陷南北方
Chinese title (simpl.):
情陷南北方
Russian title:
Любовь на Севере и на Юге
Release year:
2018
Country:
China
Running time:
66 minutes
Genre:
drama, romance
Language:
mandarin
China release date:
Type:
Web movie

Ratings

Your rating
rating 0  
Have you seen this movie?
poster
Yes
No
Great!
How would you rate this movie?
rating 0
Save
loading...

Movie crew

Actors

Byron Peng Yu-Yuan
Hong Kong 1 m.
Byron Peng Yu-Yuan
Chen Zhi-Qiang
Xu Lan-Ning
1 m.
Xu Lan-Ning
Wang Li-Li
Lu Xiao-Jun
2 m.
Lu Xiao-Jun
He Jian-Guo
Ding Min
3 m.
Ding Min
Ai Mu-Zi
Zhu Si-Wen
1 m.
Zhu Si-Wen
He Li-Fei
Wang Guo-Hua
12 m.
Wang Guo-Hua
Li Dong
Zhu He
1 m.
Zhu He
Li Tian-Er
Fang Wei-Jun
Taiwan 1 m.
Fang Wei-Jun
Director Li
Xu Li-Li
3 m.
Xu Li-Li
Mandy
He Li-Ming
1 m.
He Li-Ming
Jame
Lu Mao-Qing
1 m.
Lu Mao-Qing
Linda
Sun Wei-Jun
2 m.
Sun Wei-Jun
Kimi
Gu Yi-Yi
Hong Kong 1 m.
Gu Yi-Yi
Student A
Zhuang Yi-Sheng
1 m.
Zhuang Yi-Sheng
Student B
Zhou Lu-Jie
1 m.
Zhou Lu-Jie
Student C
Sang Zhao-Yang
1 m.
Sang Zhao-Yang
Fish seller
Wei Zhi-Jie
1 m.
Wei Zhi-Jie
Grocer
Pan Shi-Yu
1 m.
Pan Shi-Yu
Kindergarten teacher
Ke Chen-Jun
1 m.
Ke Chen-Jun
Doctor Ma
Yang Jing-Jing
1 m.
Yang Jing-Jing
Doctor Zhang
Jin Shuo-Shuo
1 m.
Jin Shuo-Shuo
Shop owner
Xu Si-Wei
1 m.
Xu Si-Wei
Wife
Lu Bing-Ting
1 m.
Lu Bing-Ting
Nanny
Shi Lu-Yao
1 m.
Shi Lu-Yao
Nurse
Yan Xiao-Yang
1 m.
Yan Xiao-Yang
Nurse
Zhang Ye
1 m.
Zhang Ye
Funeral home manager

Ratings

Your rating
rating 0  
Have you seen this movie?
poster
Yes
No
Great!
How would you rate this movie?
rating 0
Save
loading...

Actors

Byron Peng Yu-Yuan
Hong Kong 1 m.
Byron Peng Yu-Yuan
Chen Zhi-Qiang
Xu Lan-Ning
1 m.
Xu Lan-Ning
Wang Li-Li
Lu Xiao-Jun
2 m.
Lu Xiao-Jun
He Jian-Guo
Ding Min
3 m.
Ding Min
Ai Mu-Zi
Zhu Si-Wen
1 m.
Zhu Si-Wen
He Li-Fei
Wang Guo-Hua
12 m.
Wang Guo-Hua
Li Dong
Zhu He
1 m.
Zhu He
Li Tian-Er
Fang Wei-Jun
Taiwan 1 m.
Fang Wei-Jun
Director Li
Xu Li-Li
3 m.
Xu Li-Li
Mandy
He Li-Ming
1 m.
He Li-Ming
Jame
Lu Mao-Qing
1 m.
Lu Mao-Qing
Linda
Sun Wei-Jun
2 m.
Sun Wei-Jun
Kimi
Show all actors (14 more)
Byron Peng Yu-Yuan
Hong Kong 1 m.
Byron Peng Yu-Yuan
Chen Zhi-Qiang
Xu Lan-Ning
1 m.
Xu Lan-Ning
Wang Li-Li
Lu Xiao-Jun
2 m.
Lu Xiao-Jun
He Jian-Guo
Ding Min
3 m.
Ding Min
Ai Mu-Zi
Zhu Si-Wen
1 m.
Zhu Si-Wen
He Li-Fei
Wang Guo-Hua
12 m.
Wang Guo-Hua
Li Dong
Zhu He
1 m.
Zhu He
Li Tian-Er
Fang Wei-Jun
Taiwan 1 m.
Fang Wei-Jun
Director Li
Show all actors (18 more)
Byron Peng Yu-Yuan
Hong Kong 1 m.
Byron Peng Yu-Yuan
Chen Zhi-Qiang
Xu Lan-Ning
1 m.
Xu Lan-Ning
Wang Li-Li
Lu Xiao-Jun
2 m.
Lu Xiao-Jun
He Jian-Guo
Ding Min
3 m.
Ding Min
Ai Mu-Zi
Zhu Si-Wen
1 m.
Zhu Si-Wen
He Li-Fei
Wang Guo-Hua
12 m.
Wang Guo-Hua
Li Dong
Zhu He
1 m.
Zhu He
Li Tian-Er
Show all actors (19 more)

Comments

Log in or register to leave a comment
Edit your comment


Add trailer
Link description
Link address


Recommend movies similar to "Qing Xian Nan Bei Fang"

Recommendations

* Don’t rate the movie, rate how similar it is to chosen one

WarningConfirmation needed!Warning


Category
! ? scrollToTop scrollToBottom
Authorization