radio direct
HKCinema Radio
Channel
Artist
Album
Title
Year
Duration
Earlier
avatar frame
Hello! Do we know you? :)
Log in or register Log in or registration

Qi Bao Nao Fan Tian 七宝闹翻天Web

China
Chinese title (trad.):
七寶鬧翻天
Chinese title (simpl.):
七宝闹翻天
Russian title:
Семь сокровищ устраивают переполох
Release year:
2018
Country:
China
Running time:
81 minute
Genre:
comedy, drama
Language:
mandarin
China release date:
Type:
Web movie

Ratings

Your rating
rating 0  

Movie crew

Actors

Hou Tian-Fang
China 13 m. Photos
Hou Tian-Fang
Aged 24 years
Bie Tao
Niu Xiao-Di
3 m. Photos
Niu Xiao-Di
Jin Xue
Mao Jia-Fan
2 m.
Mao Jia-Fan
Zheng Sheng-Li
Zhang Jia-Hang
China 14 m. Photos
Zhang Jia-Hang
Aged 25 years
Yang Qi-Xin
Wang Xu Kang-Kai
1 m.
Wang Xu Kang-Kai
Wang Xu
Ba Li-Na
5 m. Photos
Ba Li-Na
Aged 29 years
Wei Wei
Zhou Jing
China 20 m. Photos
Zhou Jing
Sha Sha
Zhang Liang-Liang
5 m. Photos
Zhang Liang-Liang
Cao Xiao-Jiao
Deng Si-Chen
2 m.
Deng Si-Chen
Nan Nan
Qian Da-Wei
China 30 m. Photos
Qian Da-Wei
Nan Nan's grandpa
He Xiao-Ying
1 m.
He Xiao-Ying
Nan Nan's grandma
Jiang Jun
4 m.
Jiang Jun
Mahjong player
Wei Ran
China 7 m. Photos
Wei Ran
Society big brother
Zhang Yi
China 7 m.
Zhang Yi
Society second brother
Wu Sheng-Xian
1 m.
Wu Sheng-Xian
Society third brother
Wang Yong-Feng
2 m.
Wang Yong-Feng
Xiao-Jiao's classmate
Sun Yu
5 m. Photos
Sun Yu
Beauty
Liu Zhi-Yu
2 m.
Liu Zhi-Yu
Dancing handsome
Ou-Yang Nuan-Nuan
3 m.
Ou-Yang Nuan-Nuan
Transvestite online star
Jin Lu-Ying
China 7 m. Photos
Jin Lu-Ying
Aged 22 years
Hospital nurse
Yang Yu-Feng
2 m.
Yang Yu-Feng
Stylist
Chen Xiao
3 m.
Chen Xiao
Tattooist
Li Xue
China 20 m. Photos
Li Xue
Lockup aunt
Yang Xi
3 m.
Yang Xi
Supermarket salesman
Li Yan
China 11 m.
Li Yan
Aunt
Yang Jue
China 4 m.
Yang Jue
Leader
Jiao Yan-Long
1 m.
Jiao Yan-Long
Takeway little brother
Cui Ying-Jie
China 5 m.
Cui Ying-Jie
Tricycle old man
Shen Yang
1 m.
Shen Yang
Patient
Wang Guo-Jun
China 7 m.
Wang Guo-Jun
Sharpens knives
Mei Ao-Dong
China 18 m.
Mei Ao-Dong
Third brother's aunt
Wang Qiu-Ping
3 m.
Wang Qiu-Ping
Neighborhood aunt
Guo Qi-Fang
1 m.
Guo Qi-Fang
Neighborhood aunt
Cai Bin-Can
2 m.
Cai Bin-Can
Hot pot restaurant waiter
Zhao Hao-Ran
China 9 m.
Zhao Hao-Ran
Guo Xiao-Jiang
Peng Guo-Liang
3 m.
Peng Guo-Liang
Hospital doctor
Wang Ying-Hao
1 m.
Wang Ying-Hao
Security
Tan Zhou-Fu
1 m.
Tan Zhou-Fu
Jetta driver
Fu Zhen-Dong
1 m.
Fu Zhen-Dong
Xiao-Jiao's neighbor
Xu Qian
1 m.
Xu Qian
Restaurant boss
Xue Tian-Shu
1 m.
Xue Tian-Shu
Lockup boss
Jiang Zheng-Peng
1 m.
Jiang Zheng-Peng
Lockup policeman
An Xin-Xin
1 m.
An Xin-Xin
Nan Nan's relative
Wang Jun-Bo
2 m.
Wang Jun-Bo
Lockup Lao Qi
Zhao Ning
1 m.
Zhao Ning
Man with a cart A
Liu Yong-Jie
3 m.
Liu Yong-Jie
Man with a cart B

Ratings

Your rating
rating 0  

Actors

Hou Tian-Fang
China 13 m. Photos
Hou Tian-Fang
Aged 24 years
Bie Tao
Niu Xiao-Di
3 m. Photos
Niu Xiao-Di
Jin Xue
Mao Jia-Fan
2 m.
Mao Jia-Fan
Zheng Sheng-Li
Zhang Jia-Hang
China 14 m. Photos
Zhang Jia-Hang
Aged 25 years
Yang Qi-Xin
Wang Xu Kang-Kai
1 m.
Wang Xu Kang-Kai
Wang Xu
Ba Li-Na
5 m. Photos
Ba Li-Na
Aged 29 years
Wei Wei
Zhou Jing
China 20 m. Photos
Zhou Jing
Sha Sha
Zhang Liang-Liang
5 m. Photos
Zhang Liang-Liang
Cao Xiao-Jiao
Deng Si-Chen
2 m.
Deng Si-Chen
Nan Nan
Qian Da-Wei
China 30 m. Photos
Qian Da-Wei
Nan Nan's grandpa
He Xiao-Ying
1 m.
He Xiao-Ying
Nan Nan's grandma
Jiang Jun
4 m.
Jiang Jun
Mahjong player
Show all actors (34 more)
Hou Tian-Fang
China 13 m. Photos
Hou Tian-Fang
Aged 24 years
Bie Tao
Niu Xiao-Di
3 m. Photos
Niu Xiao-Di
Jin Xue
Mao Jia-Fan
2 m.
Mao Jia-Fan
Zheng Sheng-Li
Zhang Jia-Hang
China 14 m. Photos
Zhang Jia-Hang
Aged 25 years
Yang Qi-Xin
Wang Xu Kang-Kai
1 m.
Wang Xu Kang-Kai
Wang Xu
Ba Li-Na
5 m. Photos
Ba Li-Na
Aged 29 years
Wei Wei
Zhou Jing
China 20 m. Photos
Zhou Jing
Sha Sha
Zhang Liang-Liang
5 m. Photos
Zhang Liang-Liang
Cao Xiao-Jiao
Show all actors (38 more)
Hou Tian-Fang
China 13 m. Photos
Hou Tian-Fang
Aged 24 years
Bie Tao
Niu Xiao-Di
3 m. Photos
Niu Xiao-Di
Jin Xue
Mao Jia-Fan
2 m.
Mao Jia-Fan
Zheng Sheng-Li
Zhang Jia-Hang
China 14 m. Photos
Zhang Jia-Hang
Aged 25 years
Yang Qi-Xin
Wang Xu Kang-Kai
1 m.
Wang Xu Kang-Kai
Wang Xu
Ba Li-Na
5 m. Photos
Ba Li-Na
Aged 29 years
Wei Wei
Zhou Jing
China 20 m. Photos
Zhou Jing
Sha Sha
Show all actors (39 more)

Comments

Log in or register to leave a comment
Edit your comment


Add trailer
Link description
Link address


Recommend movies similar to "Qi Bao Nao Fan Tian"

Recommendations

* Don’t rate the movie, rate how similar it is to chosen one

WarningConfirmation needed!Warning


Category
! ? scrollToTop scrollToBottom
Authorization