radio direct
HKCinema Radio
Channel
Artist
Album
Title
Year
Duration
Earlier
avatar frame
Hello! Do we know you? :)
Log in or register Log in or registration

Re Xue Gu Huo Nv 热血古惑女Web

China
Chinese title (trad.):
熱血古惑女
Chinese title (simpl.):
热血古惑女
Russian title:
Горячая хулиганка
Release year:
2018
Country:
China
Running time:
81 minute
Genre:
drama, action, romance, adventure
Language:
mandarin
China release date:
Type:
Web movie

Ratings

Your rating
rating 0  

Movie crew

Actors

Kent Zhao Si
China 30 m. Photos
Kent Zhao Si
Lin Zi-Qi
Yue Xiao-You
China 9 m. Photos
Yue Xiao-You
Han Hao-Ran
Zhu Jie
1 m.
Zhu Jie
Qian's father
Wang Can
China 8 m. Photos
Wang Can
Aged 21 year
Qian Xiao-Xiong
Dong Xiao-Bai
China 8 m. Photos
Dong Xiao-Bai
Li Xia-He
Li Ji
China 6 m.
Li Ji
Military Counsellor
Gao Yong-Jie
China 9 m.
Gao Yong-Jie
Ji Chi
Su Ze-Xin
2 m.
Su Ze-Xin
Xi Lan-Hua
Pei Xiao-Chi
3 m.
Pei Xiao-Chi
Pai Gu
Lin Hong-Yu
1 m.
Lin Hong-Yu
Tu Dou
Zhao Hai-Meng
1 m.
Zhao Hai-Meng
Wan Zi
Liu Jian
China 25 m.
Liu Jian
Uncle Liu
Yu Peng
China 22 m.
Yu Peng
Lin's grandmother
Wu Yu-Yang
5 m.
Wu Yu-Yang
Sister Hao
Sun Xi-Yu
1 m.
Sun Xi-Yu
Killer Li Ang
James Zhang
1 m.
James Zhang
Man in sunglasses
Lin Chuan-Ren
China 8 m.
Lin Chuan-Ren
Nurse Anna
Hu Yi-Hui
2 m.
Hu Yi-Hui
Gao Shuai
Tu Han-Yang
1 m.
Tu Han-Yang
Thin man
Liu Hai-Bing
2 m.
Liu Hai-Bing
Cloud demon
Zhou Qin-Yi
2 m.
Zhou Qin-Yi
Meat shop boss
Yan Jia-Yin
China 12 m. Photos
Yan Jia-Yin
Lin Zi-Qi as child
Zheng Yun-Qing
2 m.
Zheng Yun-Qing
Han Hao-Ran as child
Jin Zi-Qi
1 m.
Jin Zi-Qi
Qian Xiao-Xiong as child
Zhu Fan-Yu
1 m.
Zhu Fan-Yu
Tomboy A
Zhu Zi-Yi
1 m.
Zhu Zi-Yi
Tomboy B
Gao Xiao-Chen
1 m.
Gao Xiao-Chen
Xi Lan-Hua as child
Zu Kai-Ye
1 m.
Zu Kai-Ye
Mischevious kid
An Hong-Jia
1 m.
An Hong-Jia
Lao's driver
Hou Yong
1 m.
Hou Yong
Big boss
An Ning
1 m.
An Ning
Automechanic
Huang Jin-Yi
1 m.
Huang Jin-Yi
Qian Xiao-Xiong's secretary
Li Tao
China 41 m.
Li Tao
Huang Mao
Xue Feng
2 m.
Xue Feng
Qian's father's follower
Bai Zhi-Qiang
2 m.
Bai Zhi-Qiang
Qian Xiao-Xiong's follower
Li Yun
1 m.
Li Yun
Blind date uncle
Li Run-Hang
1 m.
Li Run-Hang
Blind date fatty
Lu Jun-Liang
1 m.
Lu Jun-Liang
Muscular master
Xu Dao-Ke
1 m.
Xu Dao-Ke
Chef
Li Hong-Tao
4 m.
Li Hong-Tao
Uncle Liu's son
Li Jing-Yi
1 m.
Li Jing-Yi
Uncle Liu's granddaughter

Ratings

Your rating
rating 0  

Actors

Kent Zhao Si
China 30 m. Photos
Kent Zhao Si
Lin Zi-Qi
Yue Xiao-You
China 9 m. Photos
Yue Xiao-You
Han Hao-Ran
Zhu Jie
1 m.
Zhu Jie
Qian's father
Wang Can
China 8 m. Photos
Wang Can
Aged 21 year
Qian Xiao-Xiong
Dong Xiao-Bai
China 8 m. Photos
Dong Xiao-Bai
Li Xia-He
Li Ji
China 6 m.
Li Ji
Military Counsellor
Gao Yong-Jie
China 9 m.
Gao Yong-Jie
Ji Chi
Su Ze-Xin
2 m.
Su Ze-Xin
Xi Lan-Hua
Pei Xiao-Chi
3 m.
Pei Xiao-Chi
Pai Gu
Lin Hong-Yu
1 m.
Lin Hong-Yu
Tu Dou
Zhao Hai-Meng
1 m.
Zhao Hai-Meng
Wan Zi
Liu Jian
China 25 m.
Liu Jian
Uncle Liu
Show all actors (29 more)
Kent Zhao Si
China 30 m. Photos
Kent Zhao Si
Lin Zi-Qi
Yue Xiao-You
China 9 m. Photos
Yue Xiao-You
Han Hao-Ran
Zhu Jie
1 m.
Zhu Jie
Qian's father
Wang Can
China 8 m. Photos
Wang Can
Aged 21 year
Qian Xiao-Xiong
Dong Xiao-Bai
China 8 m. Photos
Dong Xiao-Bai
Li Xia-He
Li Ji
China 6 m.
Li Ji
Military Counsellor
Gao Yong-Jie
China 9 m.
Gao Yong-Jie
Ji Chi
Su Ze-Xin
2 m.
Su Ze-Xin
Xi Lan-Hua
Show all actors (33 more)
Kent Zhao Si
China 30 m. Photos
Kent Zhao Si
Lin Zi-Qi
Yue Xiao-You
China 9 m. Photos
Yue Xiao-You
Han Hao-Ran
Zhu Jie
1 m.
Zhu Jie
Qian's father
Wang Can
China 8 m. Photos
Wang Can
Aged 21 year
Qian Xiao-Xiong
Dong Xiao-Bai
China 8 m. Photos
Dong Xiao-Bai
Li Xia-He
Li Ji
China 6 m.
Li Ji
Military Counsellor
Gao Yong-Jie
China 9 m.
Gao Yong-Jie
Ji Chi
Show all actors (34 more)

Comments

Log in or register to leave a comment
Edit your comment


Add trailer
Link description
Link address


Recommend movies similar to "Re Xue Gu Huo Nv"

Recommendations

* Don’t rate the movie, rate how similar it is to chosen one

WarningConfirmation needed!Warning


Category
! ? scrollToTop scrollToBottom
Authorization