radio direct
HKCinema Radio
Channel
Artist
Album
Title
Year
Duration
Earlier
avatar frame
Hello! Do we know you? :)
Log in or register Log in or registration

Tian Ming Xian Yuan 天命仙缘Web

China
Chinese title (trad.):
天命仙緣
Chinese title (simpl.):
天命仙缘
Russian title:
Судьба Сянь Юань
Release year:
2016
Country:
China
Running time:
62 minutes
Genre:
fantasy
Language:
mandarin
China release date:
Type:
Web movie

Ratings

Your rating
rating 0  

Movie crew

director:
presenter:
Mei Zi
Mei Zi
2 m.
Mei Zi
producer:
script:
script supervisor:
Mi Fei
Mi Fei
1 m.
Mi Fei
production manager:
cinematographer:
costume designer:
makeup:
lighting:
sound recordist:

Actors

Zhou Zi-Wei
1 m.
Zhou Zi-Wei
Yang Tian-Ming
Zhao Xin-Yi
China 11 m. Photos
Zhao Xin-Yi
Bai Yi / Liu Bai-Yun
Zhang Qing
3 m.
Zhang Qing
Demon King
Xiao Hong
China 14 m.
Xiao Hong
Mysterious ancestor
Yang Can-Di
China 9 m. Photos
Yang Can-Di
Aged 24 years
Princess of Yaochi
Zheng Guang-Pu
1 m.
Zheng Guang-Pu
Shen Tai-Xu
Fang Xing
3 m.
Fang Xing
Monk San Xiang
Chen Xin-Zhou
1 m.
Chen Xin-Zhou
Dao Qiu
Liu Guang-Liang
2 m.
Liu Guang-Liang
Fu Zun
Hai Lang
1 m.
Hai Lang
Qing Long / Iron armor god
Zhang Jing-Jing
China 19 m. Photos
Zhang Jing-Jing
Bai Hu
Yuan Chun-Na
1 m.
Yuan Chun-Na
Zhu Sheng
Wang Ming-Xing
9 m. Photos
Wang Ming-Xing
Xuan Wu
Mi Fei
1 m.
Mi Fei
Female Lao Shu-Jing
Zhang Shao-Jie
3 m.
Zhang Shao-Jie
Male Lao Shu-Jing
Zhou Zhong-Chao
1 m.
Zhou Zhong-Chao
Er Hu
Bai Yu-Jia
1 m.
Bai Yu-Jia
Female demon
Zhang Zhi-Wei
China 8 m.
Zhang Zhi-Wei
Male demon

Ratings

Your rating
rating 0  

Actors

Zhou Zi-Wei
1 m.
Zhou Zi-Wei
Yang Tian-Ming
Zhao Xin-Yi
China 11 m. Photos
Zhao Xin-Yi
Bai Yi / Liu Bai-Yun
Zhang Qing
3 m.
Zhang Qing
Demon King
Xiao Hong
China 14 m.
Xiao Hong
Mysterious ancestor
Yang Can-Di
China 9 m. Photos
Yang Can-Di
Aged 24 years
Princess of Yaochi
Zheng Guang-Pu
1 m.
Zheng Guang-Pu
Shen Tai-Xu
Fang Xing
3 m.
Fang Xing
Monk San Xiang
Chen Xin-Zhou
1 m.
Chen Xin-Zhou
Dao Qiu
Liu Guang-Liang
2 m.
Liu Guang-Liang
Fu Zun
Hai Lang
1 m.
Hai Lang
Qing Long / Iron armor god
Zhang Jing-Jing
China 19 m. Photos
Zhang Jing-Jing
Bai Hu
Yuan Chun-Na
1 m.
Yuan Chun-Na
Zhu Sheng
Show all actors (6 more)
Zhou Zi-Wei
1 m.
Zhou Zi-Wei
Yang Tian-Ming
Zhao Xin-Yi
China 11 m. Photos
Zhao Xin-Yi
Bai Yi / Liu Bai-Yun
Zhang Qing
3 m.
Zhang Qing
Demon King
Xiao Hong
China 14 m.
Xiao Hong
Mysterious ancestor
Yang Can-Di
China 9 m. Photos
Yang Can-Di
Aged 24 years
Princess of Yaochi
Zheng Guang-Pu
1 m.
Zheng Guang-Pu
Shen Tai-Xu
Fang Xing
3 m.
Fang Xing
Monk San Xiang
Chen Xin-Zhou
1 m.
Chen Xin-Zhou
Dao Qiu
Show all actors (10 more)
Zhou Zi-Wei
1 m.
Zhou Zi-Wei
Yang Tian-Ming
Zhao Xin-Yi
China 11 m. Photos
Zhao Xin-Yi
Bai Yi / Liu Bai-Yun
Zhang Qing
3 m.
Zhang Qing
Demon King
Xiao Hong
China 14 m.
Xiao Hong
Mysterious ancestor
Yang Can-Di
China 9 m. Photos
Yang Can-Di
Aged 24 years
Princess of Yaochi
Zheng Guang-Pu
1 m.
Zheng Guang-Pu
Shen Tai-Xu
Fang Xing
3 m.
Fang Xing
Monk San Xiang
Show all actors (11 more)

Comments

Log in or register to leave a comment
Edit your comment


Add trailer
Link description
Link address


Recommend movies similar to "Tian Ming Xian Yuan"

Recommendations

* Don’t rate the movie, rate how similar it is to chosen one

WarningConfirmation needed!Warning


Category
! ? scrollToTop scrollToBottom
Authorization